Kansino Logo
Icon/Search-N1

Algemene Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van de diensten van Kansino - Versie 1.12. Van kracht vanaf 28/11/2023

INHOUDSOPGAVE

 1. ALGEMENE VOORWAARDEN
 2. SPELERSVERKLARING
 3. SPELERSACCOUNT
 4. BETALINGEN EN KOSTEN
 5. STORTINGEN
 6. OPNAMES
 7. BONUSSEN
 8. RECHTEN EN PLICHTEN
 9. VERANTWOORD SPELEN 
 10. FRAUDE EN MISBRUIK 
 11. UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN: WEBSITE EN SPELLEN
 12. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
 13. PRIVACYBELEID
 14. GEBRUIK VAN COOKIES
 15. KLACHTEN
 16. VERANTWOORDELIJKHEID
 17. ANTI-WITWASSEN VAN GELD

1. ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1. De website kansino.nl wordt geëxploiteerd en beheerd door Play North Ltd. (hierna het "Bedrijf") en is gelicentieerd en gereguleerd door de Nederlandse Kansspelautoriteit krachtens een uitgegeven vergunning op 01/10/2021.

1.2. Play North Ltd. is een naamloze vennootschap opgericht in Malta en onderworpen aan de Maltese wet, registratienummer C86563, met geregistreerd adres Level 1, The Centre, Tigne Point, Sliema, TPO0001, Malta.

1.3. ​Om gebruik te kunnen maken van de kansspelen die de Maatschappij aanbiedt, dient u zich eerst als speler te registreren. Houd er rekening mee dat gokken door minderjarigen illegaal is. Personen onder de 18 jaar mogen zich niet inschrijven. Deze Algemene Voorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u (ook wel de “speler”) en het Bedrijf, en zijn van kracht vanaf het moment dat u deze voorwaarden accepteert door het selectievakje aan te vinken aan het begin van uw reis met kansino.nl. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle apparaten die worden gebruikt om toegang te krijgen tot de aangeboden kansspelen. U dient deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig in hun geheel te lezen voordat u ze accepteert, omdat u door het selectievakje aan te vinken verklaart dat u ze heeft gelezen en hiermee absoluut akkoord gaat. We raden u ook aan om ook vertrouwd te raken met ons beleid.

1.4 Als u bepaalde delen van onze Algemene voorwaarden niet begrijpt, neem dan contact op met onze klantenservice via livechat, telefoon of e-mail.

1.5. Deze voorwaarden zijn in lijn met de Nederlandse wet en de Nederlandse Kansspelautoriteit. Conflicten met betrekking tot de Algemene Voorwaarden of de inbreuk daarop zullen worden beslecht in een Nederlandse rechtbank en volgens de Nederlandse wetgeving.

1.6. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen in onze Algemene voorwaarden worden aan u gecommuniceerd bij het inloggen en u wordt gevraagd om de nieuwe voorwaarden te accepteren. Houd er rekening mee dat je niet mag spelen tenzij je de nieuwe versie van de Algemene voorwaarden hebt geaccepteerd, maar je mag je bestaande accountsaldo wel opnemen onder de Algemene voorwaarden waarmee je het laatst had ingestemd.

1.7. Deze Algemene Voorwaarden kunnen in verschillende talen worden gepubliceerd, waarbij dezelfde principes worden weergegeven, voor informatieve doeleinden en om spelers te helpen. In geval van enige tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse versie en de niet-Nederlandse versie van deze Algemene Voorwaarden, zal de Nederlandse versie de geldende versie zijn.

2. SPELERSVERKLARING

2.1. Door deze Algemene voorwaarden te accepteren en door te gaan met registreren, garandeer en verklaar je hierbij dat je:

2.1 minimaal 18 jaar oud bent, niet onder wettelijk toezicht of voogdij staat en dat je handelingsbekwaam bent;

2.2 niet in CRUKS bent geregistreerd en dat je geen gokverslaving hebt en nooit hebt gehad en kansino.nl uitsluitend voor amusementsdoeleinden zult gebruiken;

2.3 geen politiek prominente persoon (PEP) bent of nauw verbonden bent met een PEP of gerelateerd bent aan een PEP;

2.4 niet op de VN-, EU- of andere sanctielijsten staat;

2.5 kansino.nl alleen zal bezoeken vanuit Nederland en jouw IP-adres niet zult maskeren door gebruik te maken van een VPN, proxy of anderszins;

2.6 alleen zult spelen vanaf jouw eigen Spelersaccount, in uw eigen naam en op eigen risico, en u mag uw inloggegevens op uw Spelersaccount niet verstrekken, overdragen of verkopen aan een andere persoon of toegang krijgen tot de Spelersaccounts van anderen via manier.

2.7 dat je zorgvuldig zult omgaan met de identificatiemiddelen voor het inloggen, alle redelijke maatregelen zult nemen om het gebruik ervan door derden te voorkomen en dat je hiertoe, als je vermoedt dat iemand anders toegang heeft gekregen tot jouw account, het Bedrijf hiervan onmiddellijk op de hoogte stelt en erkent dat het Bedrijf niet verantwoordelijk is voor eventuele toegang tot een account door een derde partij, misbruik door een dergelijke partij en eventuele daaruit voortvloeiende schade;

2.8 jouw registratie niet zult gebruiken, of toe zult staan ​​dat jouw account wordt gebruikt, voor het witwassen van geld of het financieren van terrorisme of voor het overtreden van sanctiebevelen of voor samenzwering of fraude of misbruik van de gelicentieerde kansspelen voor enig ander onwettig doel.

2.9 dat je naar behoren kennis hebt genomen van het volgende:

2.9.1 de kansspelen die het Bedrijf aanbiedt, inclusief de kenmerken, de winkansen en de daarbij behorende risico's en dat je ervan bewust bent dat je bij deelname aan kansspelen met echt geld deze kunt winnen of verliezen.

2.9.2 het Verslavingspreventiebeleid van het Bedrijf en de personen aan wie geen kansspelen mogen worden aangeboden zoals gespecificeerd in dat beleid.

2.9.3 Het privacybeleid en het cookiebeleid van het Bedrijf

2.9.4 Het klachtenbeleid van het Bedrijf

2.9.5 de licentie van het Bedrijf, het geografische adres, onze contactgegevens en de contactgegevens van de klantenservice.

2.10 geen werknemer of manager of aandeelhouder van het Bedrijf bent of een entiteit binnen de groepsstructuur van het Bedrijf of een derde partij aan het Bedrijf bent;

2.11 geen add-ons, cheats of andere illegale praktijken gebruikt om voordeel te behalen bij kansspelen. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om alle winsten die door vals spelen zijn gewonnen te annuleren en de betreffende Spelersaccount(s) te sluiten;

2.12 hoffelijk zal zijn tegenover de werknemers van het Bedrijf, ongeacht het gebruikte communicatiekanaal zoals e-mail, chat of telefoon, en het gebruik van beledigende taal tegenover werknemers of andere spelers zult vermijden, al naar gelang het geval;

2.13 dat de door jou verstrekte informatie correct en up-to-date is en erkent dat het Bedrijf zich het recht voorbehoudt om jouw registratie te beëindigen en je Spelersaccount te sluiten in het geval van een onware verklaring of verklaring die niet langer geldig is, up-to-date of onvolledig is.

3. SPELERSACCOUNT

3.1 Je moet jezelf op de Website registreren om een Spelersaccount aan te maken. Het Bedrijf verzamelt de volgende informatie over jou, je:

 • Achternaam
 • Voornamen
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • BSN-nummer
 • Woonadres
 • IBAN-nummer
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Een scan van het identiteitsbewijs dat je wilt verstrekken en de daarin opgenomen gegevens.

3.2 Na verificatie van jouw gegevens, wordt jouw Spelersaccount aangemaakt. Als het verificatieproces mislukt, wordt er geen Spelersaccount aangemaakt.

3.3 Per Speler is slechts één Spelersaccount toegestaan ​​door het Bedrijf.

3.4 Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om achtergrondcontroles op jou uit te voeren en om alle relevante documentatie zoals verdere identificatiedocumenten of bewijs van de bron van geld van jou of externe bronnen op te vragen om je identiteit, financiële transacties, financiële draagkracht, bron van rijkdom, bron van fondsen en/of spelactiviteiten en bij het niet verstrekken van de gevraagde documenten aan het Bedrijf, of als de verstrekte informatie of de verstrekte documenten vals of misleidend blijken te zijn, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om jouw Spelersaccount te blokkeren of te sluiten.

3.5 Alle informatie of documentatie die je verstrekt of verzuimt te verstrekken, kan leiden tot openbaarmaking aan overheids- of regelgevende instanties om het Bedrijf in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen. Raadpleeg het Privacybeleid van het Bedrijf voor meer informatie over hoe uw gegevens kunnen worden verwerkt.

4. BETALINGEN EN KOSTEN

4.1 Alle betalingen via de website worden beheerd en geïnd door het Bedrijf;

4.2 Het Bedrijf brengt geen inactiviteitskosten in rekening, een account wordt als inactief beschouwd als de speler meer dan 12 maanden niet op zijn account heeft ingelogd.

4.3. Je kunt je account sluiten door contact op te nemen met de klantenservice, via livechat, telefoon of e-mail. Zorg ervoor dat je eventueel balans op je account uitbetaald naar je bankrekening voordat je je account sluit. Een speler kan zijn account op elk moment sluiten.

5. STORTINGEN

5.1 Stortingen kunnen alleen met iDEAL via Trustly worden gedaan. Succesvolle stortingen zijn direct zichtbaar in het Spelersaccount. Als het langer duurt voordat de storting op de rekening staat, neem dan contact op met de klantenservice via livechat, telefoon of e-mail.

5.2 Transacties tussen spelers zijn niet mogelijk en niet toegestaan. Je mag geen geld van jouw Spelersaccount naar andere Spelers overmaken of geld van andere Spelers op jouw Spelersaccount ontvangen.

5.3 Je mag alleen deelnemen aan een kansspel dat op kansino.nl wordt aangeboden als je voldoende saldo op je Spelersaccount hebt voor een dergelijke deelname. Het Bedrijf is geen financiële instelling en kan geen krediet aan Spelers aanbieden. Het Bedrijf betaalt ook geen rente over het beschikbare saldo op het Spelersaccount.

5.4 Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om aanvullende procedures en middelen te gebruiken om jouw identiteit te verifiëren of om account- of betalingsverificatie te vragen, zowel voor als na het doen van stortingen op jouw Spelersaccount.

5.5 Je mag alleen geld storten dat legaal is verdiend, van jou is en met een betaalmethode die op je eigen naam staat. Het Bedrijf controleert dit en als wordt vastgesteld dat je hebt geprobeerd een betalingsmethode te gebruiken die op naam van een andere persoon staat, behouden wij ons het recht voor om je account te sluiten en het geld in beslag te nemen.

5.6 Als je geld op jouw Spelersaccount ontvangt dat niet van jou is, dan ben je verplicht om de klantenservice hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Het geld blijft eigendom van het Bedrijf en wordt vanaf jouw rekening naar ons teruggestort. Als jij deze gelden die niet van jou zijn, zou hebben opgenomen voordat het Bedrijf zich bewust is geworden van de fout, ongeacht of dit te wijten is aan een technische of menselijke fout of anderszins, vormen dergelijke gelden een schuld die jij aan het Bedrijf verschuldigd bent en dit doet geen afbreuk aan andere rechtsmiddelen en acties die mogelijk beschikbaar zijn voor het Bedrijf.

6. OPNAMES

6.1. Opnames worden alleen uitgevoerd naar de opgegeven en geverifieerde tegenrekening. De enige beschikbare opnamemethode is Trustly bankoverschrijving.

6.2. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om aanvullende procedures en middelen te gebruiken om jouw identiteit te verifiëren of om account- of betalingsverificatie te vragen, zowel voor als na het uitvoeren van opnames op uw tegenrekening.

6.3. Stortingen zijn bedoeld voor gameplay. Om te bepalen of een transactie ongebruikelijk is, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om een opname te annuleren en documentatie over de bron van geld op te vragen als stortingen niet (volledig) worden gebruikt voor gameplay.

6.4. Hoe lang het duurt voordat het opnameproces is voltooid, hangt af van de banken die je selecteert om te storten en de bank van jouw tegenrekening. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor mogelijke vertragingen veroorzaakt door betalingsdienstaanbieders.

6.5. Elke storting dient minimaal éénmaal te zijn ingezet alvorens een uitbetaling kan worden aangevraagd

7. BONUSSEN

Kansino.nl kan regelmatig naar eigen discretie bonusacties organiseren. De voorwaarden van een bonus zijn vastgelegd in de bonusvoorwaarden die van toepassing zijn op elke individuele bonuspromotie, evenals in de Bonusvoorwaarden.

8. RECHTEN EN PLICHTEN

8.1. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment de beschikbaarheid van games te bepalen, games toe te voegen en/of te verwijderen van de website, inzetniveaus te wijzigen en de inhoud van de website aan te passen.

8.2. Games vinden plaats in realtime. Het inzetbedrag wordt onmiddellijk van de spelersrekening afgeschreven wanneer de ronde begint, daarom kunnen we geen terugbetalingen doen of reeds gespeelde rondes annuleren. Als de speler verbindingsproblemen ondervindt tijdens een spelronde, wordt de betreffende ronde voltooid op de spelserver, daarom wordt de weddenschap afgetrokken van het saldo van de speler en worden eventuele winsten toegevoegd aan het saldo.

8.3. Kansino behoudt zich het recht voor om inzetten te beperken/weigeren.

8.4. Bij een systeemfout wordt de ronde geannuleerd.

8.5. Als de uitkomst van de ronde niet kan worden opgelost vanwege een systeemfout, wordt de weddenschap teruggestort op de Spelersaccount.

8.6. Als de spelweddenschap of uitkomst onjuist is, behouden wij ons het recht voor om de winsten en weddenschappen voor dat spel te annuleren.

9. VERANTWOORD SPELEN 

Bij Kansino nemen we Verantwoord Spelen zeer serieus, de veiligheid van spelers is onze topprioriteit. Bezoek onze pagina Verantwoord Spelen om te leren en te begrijpen hoe we kunnen helpen bij het voorkomen van gokverslaving en om professionele hulp te krijgen via relevante pagina's die op deze speciale pagina worden beschreven.

Onze sites zijn uitsluitend bedoeld voor amusementsdoeleinden. Als u denkt dat u een probleem heeft of zou kunnen hebben met normaal of dwangmatig gamen, raden wij u aan gokken op alle websites van het Bedrijf en andere gokactiviteiten te vermijden en professionele hulp te zoeken.

9.1 Reality Check

9.1.1. De Reality check-functie helpt je jouw spelactiviteit bij Kansino te volgen en deze wordt standaard met regelmatige tussenpozen van 60 minuten op uw account geactiveerd. Er wordt een bericht op je scherm weergegeven met details over hoe lang je al speelt, hoeveel je hebt uitgegeven/gewonnen en biedt ook een directe link naar uw transactiegeschiedenis en bied je de mogelijkheid om het spel te hervatten of te beëindigen.

9.1.2. Naar eigen goeddunken kunnen deze intervallen worden gewijzigd of kan de functie worden uitgeschakeld in het gedeelte 'Verantwoord Spelen’ in uw account.

9.2 Limieten

9.2.1. Bij registratie moet je financiële limieten toepassen op je Kansino-account: (a) een dagelijkse/wekelijkse/maandelijkse stortingslimiet, (b) een dagelijkse/wekelijkse/maandelijkse tijdslimiet en (c) een maximale balans limiet. Deze limieten zijn beschikbaar om je te helpen jouw gokken onder controle te houden. Je kunt vervolgens financiële limieten toevoegen en/of bewerken via het gedeelte 'Verantwoord Spelen' in je account of door contact op te nemen met onze klantenservice via livechat, telefoon of e-mail.

9.2.2. Als je extra limieten wilt instellen, helpen we je graag om dit op jouw account toe te passen, maar dergelijke limieten kunnen alleen worden ingesteld door contact op te nemen met onze klantenservice via livechat, telefoon of e-mail.

9.2.3. U kunt uw limieten op elk moment wijzigen of verwijderen op de site of door contact op te nemen met de klantenservice. Het verhogen van limieten (waardoor je meer kunt spelen) wordt pas van kracht na een afkoelperiode van 24 uur (of 7 dagen in het geval van twee opeenvolgende verhogingen), terwijl het verlagen van je limieten onmiddellijk na de wijziging van kracht wordt. Zie onze pagina 'Verantwoord Spelen' voor gedetailleerde informatie over de accountlimieten

9.3 (Zelf)uitsluiting

9.3.1. Je kunt altijd verzoeken om jezelf voor bepaalde of onbepaalde tijd uit te sluiten. Verzoeken moeten worden gedaan via het gedeelte 'Verantwoord Spelen' in je account of door contact op te nemen met de klantenservice via livechat, telefoon of e-mail. Zodra je jezelf uitsluit, heb je gedurende de gekozen periode geen toegang meer tot jouw account.

9.3.2. Lokale zelfuitsluiting is een optie om uw account slechts voor een bepaalde periode te sluiten. Deze optie is ook beschikbaar in het gedeelte 'Verantwoord Spelen' in uw account en de opties daar zijn als volgt:

 • 1 dag
 • 7 dagen
 • 30 dagen

9.3.3. Ongeacht de duur van uw (zelf)uitsluiting, zodra een periode van (zelf)uitsluiting afloopt, mag je weer beginnen met inzetten bij het Bedrijf.

9.3.4. Elke (zelf)uitsluiting, time-out of soortgelijke actie is geldig op alle websites die worden beheerd door Play North Ltd.

9.3.5 Het Bedrijf is aangesloten bij CRUKS (Centraal Register Uitsluiting Kansspelen). Je kunt je hier registreren om jezelf voor een periode van 6 maanden landelijk uit te sluiten van alle exploitanten met een vergunning.

9.3.6 Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om u te vragen zich in CRUKS in te schrijven indien zij kennis neemt van overmatige deelname van u aan kansspelen, in navolging van haar Verslavingspreventiebeleid. Indien een dergelijk advies niet wordt opgevolgd, is het Bedrijf verplicht dit te melden aan de Nederlandse Kansspelautoriteit, die kan besluiten u onvrijwillig in te schrijven in dit register.

9.3.7 Tijdens een uitsluitingsperiode ontvangt u geen direct marketingmateriaal.

10. FRAUDE EN MISBRUIK

10.1. De volgende activiteiten zijn ten strengste verboden:

 • Het gebruik van betalingsinformatie of geld dat is gestolen, illegaal is verkregen of niet van jou is.
 • Witwassen van geld en andere criminele activiteiten.
 • Bewust wisselen van weddenschappen om voordelen te behalen bij het voldoen aan de inzetvereisten voor bonussen.
 • Actief bonusgeld gebruiken om gratis rondes of niveaus in een spel te winnen en vervolgens rondes met echt geld voltooien nadat het bonusgeld is verlopen of geannuleerd, ook wel 'bonusparkeren' genoemd.
 • Het benutten van mogelijke menselijke of technische fouten en het gebruik van geautomatiseerde add-on programma's.

10.2. Het Bedrijf verbiedt samenspanning door spelers en neemt maatregelen om het gebruik van apparaten, zoals robots, die het normale spel verstoren, te verbieden.

10.3. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om onmiddellijk en zonder kennisgeving in te grijpen in frauduleuze activiteiten.

10.4. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele geldelijke verliezen die kunnen voortvloeien uit frauduleuze activiteiten.

10.5. We proberen actief het witwassen van geld en frauduleuze activiteiten te voorkomen.

10.6. We kunnen jouw informatie aan autoriteiten bekendmaken als we illegale activiteiten ontdekken of vermoeden.

10.7. Het is ten strengste verboden kansino.nl te beschadigen met virussen of spam of op andere manieren en dit zal altijd aan de autoriteiten worden gemeld.

10.8. Ongeoorloofd gebruik van de inhoud van Kansino is verboden.

10.9. Website- en serveraanvallen zijn verboden.

10.10. Spelers zijn verplicht om alle kosten en uitgaven te betalen die voortvloeien uit schendingen van deze voorwaarden.

11. UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN: WEBSITE EN SPELLEN

11.1. Kansino is niet verantwoordelijk voor game-gerelateerde serverproblemen, opstoppingen, vertragingen of technische storingen.

11.2. Kansino is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enige schade of verlies die wordt beweerd of geacht wordt te zijn opgetreden bij het gebruik van de site, inclusief maar niet beperkt tot vertragingen of onderbrekingen in operaties of overdrachten, gegevensverlies, corruptie, communicatie- of lijnfout, gerichte sabotage of situaties veroorzaakt door een virus.

11.3. In het geval van een volledige systeemstoring, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.

11.4. Als een spelronde begint, maar mislukt en niet kan worden voltooid vanwege een systeemfout, wordt de weddenschap teruggestort op de account van de speler. Als de speler geen Spelersaccount meer heeft, wordt de weddenschap op een andere manier terugbetaald.

11.5. Als de uitkomst van een ronde niet zichtbaar is vanwege een trage internetverbinding of andere technische storingen, wordt de ronde op de spelserver voltooid. De weddenschap wordt afgetrokken van het saldo van de speler en eventuele winsten worden automatisch toegevoegd. Als de ronde mislukt en niet kan worden voltooid, wordt de weddenschap teruggestort op de Spelersaccount.

12. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

12.1. Play North Ltd. bezit het recht op animaties, avatars, afbeeldingen, achtergrondafbeeldingen, andere grafische afbeeldingen, foto's, video- en audioclips, knoppictogrammen, streaminggegevens en downloadbare materialen die voor jou als speler beschikbaar zijn en worden beschermd door internationale auteursrechtwetgeving en intellectueel eigendom rechten. Deze rechten zijn eigendom van Play North Ltd., haar gelieerde ondernemingen en externe licentiegevers.

12.2. Alle productnamen, Bedrijfsnamen en logo's die op onze website worden vermeld of getoond zijn geregistreerde handelsmerken, dienstmerken of handelsnamen.

12.3. Niets van het materiaal mag op enige manier worden gekopieerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, gewijzigd, geüpload, gepost of verzonden, behalve voor privé- of persoonlijk gebruik, waarvoor schriftelijke toestemming van het Bedrijf vereist is.

13. PRIVACYBELEID

13.1. Raadpleeg hier ons Privacybeleid.

13.2. Als je een clausule in ons Privacybeleid niet begrijpt, neem dan contact op met onze klantenservice via e-mail; Als je het echter niet eens bent met deze privacyverklaring, dien je kansino.nl niet te gebruiken.

13.3. Play North Ltd. is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens. Een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) is aangesteld om toezicht te houden op vragen met betrekking tot deze privacyverklaring. Als je vragen hebt over het Privacybeleid, inclusief verzoeken om rechten uit te oefenen, stuur dan je e-mail naar [email protected]

14. GEBRUIK VAN COOKIES

14.1. Raadpleeg hier ons Cookiebeleid.

14.2. Wij gebruiken cookies om onze service te verbeteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat naar het apparaat van een gebruiker wordt gedownload wanneer deze zich op onze website bevindt. Cookies kunnen worden gereguleerd door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Je kunt cookies uitschakelen in je browserinstellingen. Als je cookies uitschakelt, werkt de site mogelijk niet goed.

14.3. Als u het gebruik van cookies niet accepteert, dient u de website niet te gebruiken. Als alternatief kunt u de site gebruiken in de 'Incognito'-modus of in de 'Private Browsing'-modus van uw browser. We kunnen echter niet garanderen dat de site goed zal werken in een van deze modi.

15. KLACHTEN

15.1. Klachten kunnen worden ingediend door contact op te nemen met de klantenservice via:

Via de "Live Chat"-functie op onze site, www.kansino.nl

E-mailadres: [email protected]

Telefonisch op 0800-7770333

Het indienen van een klacht is gratis via alle communicatiekanalen.

15.2. Alle verzoeken met betrekking tot geldoverdrachten moeten binnen drie (3) maanden nadat de oorspronkelijke overboeking of betaling is gedaan, of vanaf het moment dat deze had moeten plaatsvinden, bij het Bedrijf worden ingediend. Anders behouden we ons het recht voor om de vraag naar eigen goeddunken te negeren.

15.3. Als de uitkomst van een spel op het scherm van de gebruiker anders is dan op de spelserver, blijft het resultaat van de server staan.

15.4. Onze klantenservice bevestigt de ontvangst van jouw klacht binnen 72 uur. Een senior medewerker zal de klacht zo snel mogelijk beoordelen en behandelen, en we zullen de best beschikbare methoden gebruiken om je klacht op te lossen. De definitieve beslissing wordt uiterlijk binnen 8 weken gegeven.

15.5. In het geval dat de klacht niet in behandeling wordt genomen, word je binnen 7 dagen schriftelijk op de hoogte gesteld van deze beslissing. Klachten die al eerder zijn behandeld worden niet opnieuw in behandeling genomen, de formele beslissing inclusief argumentatie wordt altijd aan u verstrekt.

15.6. Eventuele schikkingen die voortvloeien uit een klacht worden binnen 72 uur na de schikking afgehandeld.

15.7. Als je niet tevreden bent met onze reactie of als een claim niet kan worden opgelost, kun je contact opnemen met de Kansspelautoriteit (KSA) (https://kansspelautoriteit.nl/contact/probleem-melden/) of het Juridisch Loket (https://www.juridischloket.nl/)

15.8. We slaan alle gesprekken en e-mails tussen het Bedrijf en klanten op. Om geschillen op te lossen, kunnen deze gegevens worden overgedragen aan de autoriteiten.

16. VERANTWOORDELIJKHEID

16.1. Het gebruik van kansino.nl is de persoonlijke keuze van de spelers. Gebruik van diensten en deelname is naar eigen inzicht en oordeel van de spelers en op eigen risico. De websitediensten zijn alleen bedoeld voor amusementsdoeleinden en de interesse van de spelers in de diensten en games mag alleen voor dat enige doel zijn.

16.2. Kansino garandeert geen ander gebruik van de website dan vermeld in de Algemene Voorwaarden.

16.3. Kansino is niet verantwoordelijk voor verliezen, kosten of schade die direct of indirect zijn veroorzaakt door het gebruik van de website en deelname aan kansspelen.

17. ANTI-WITWASSEN VAN GELD

17.1. Alle transacties van en naar het Bedrijf worden gecontroleerd in overeenstemming met de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft) en andere toepasselijke wetten in Nederland.

17.2 Elke ongebruikelijke activiteit op jouw Spelersaccount zal worden gemeld aan de relevante autoriteiten, waaronder de Financial Intelligence Unit (FIU) in Nederland. We behouden ons het recht voor om je Spelersaccount op te schorten of te sluiten als frauduleuze of ongebruikelijke activiteiten of transacties zijn opgemerkt, in die gevallen wordt het tegoed op het account bevroren.

17.3. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om aanvullende documentatie op te vragen om de herkomst van de gelden die op onze website worden gebruikt vast te stellen, in overeenstemming met de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft) en andere toepasselijke wetten in Nederland

17.4. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om het account op te schorten als documenten niet zijn ontvangen of niet voldoen aan de wettelijke vereisten.

17.5. We behouden ons het recht voor om informatie over ongebruikelijke geldoverdrachten of andere activiteiten bekend te maken aan de verantwoordelijke autoriteiten om het witwassen van geld te voorkomen.

17.6 Bij ongebruikelijke transacties wordt informatie verstrekt aan de autoriteiten. We kunnen ook de rekening sluiten en de transacties bevriezen zonder informatie over de betreffende kwestie aan de speler bekend te maken.

Hoofdpartner van AZ Alkmaar

AZ Alkmaar
Big Time GamingEvolutionGreentubeiSoftBetGames GlobalNetEntNolimit CityPragmatic PlayPush GamingRelax GamingYggdrasilRed TigerStakelogicPlay n GoELKMerkurQuickspinSG DigitalThunderkickInspiredHacksawG GamesRed RakeWazdanSynotSpinomenalSkywindRAW iGamingBooming GamesOryxGamomatGaming CorpsSwinttRuby Play